Close

Huyền đến từ Việt Nam

Sinh viên tại Bournemouth University International College tại Anh

Hyun from Vietnam

Giáo viên thực sự quan tâm đến sinh viên. Gia sư của tôi thường xuyên gửi email để biết chắc chắn là cuộc sống của tôi ổn và để theo dõi tiến bộ trong quá trình học Tiếng Anh của tôi. Nếu bạn cần giúp đỡ, gia sư có thể gửi thêm bài tập giúp bạn trau dồi kĩ năng hoặc hiểu sâu hơn một môn học khó.