Close

Hùng đến từ Việt Nam

Sinh viên Đại học Northeastern (Mỹ)

Northeastern Student Hung

Trường có vô vàn hoạt động cho sinh viên tham gia, bao gồm các chuyến đi tới công viên giải trí và lễ hội địa phương. Tôi cũng tham gia nhiều hoạt động tổ chức tại kí túc xá. Học bằng ngôn ngữ thứ hai là một thử thách; vì vậy, những hoạt động này thật sự giúp tôi lấy lại năng lượng và kết bạn với nhiều sinh viên khác.